Innbydelse

VELKOMMEN TIL MIDNATTSOLGALOPPEN 2011

BUL-Tromsø Orientering,  Storsteinnes idrettslag Orientering og Troms orienteringskrets, ønsker velkommen til den  24. Midnattsolgaloppen.

Konkurransen er en 4 dagers konkurranse hvor sammenlagt tid er avgjørende. I løpet inngår  3 dager med langdistanse og 1| dag med mellomdistanse. De 3 beste løpene teller.

SAMLINGSPLASS  OG KART.

Storsteinnes er  ansvarlig for løp 1, 2 og 4(alle langdistanse) fra samlingsplass ved  Kjerkevik(Hamnvåg) i Malangen. De 3 løpene går på et  revidert  Aursfjord-Hamnvåg-kart fra 1984.

BUL-Tromsø er  ansvarlig for løp 3 from Tromsøhallen på Tromsøya(nær Tromsø  sentrum) på et  revidert Midt-Tromsøya-kart.

TERRENG.

Terrenget for de 3 løpene ved  Kjerkevik består av åpen bjørk- og furuskog med svært mange terrengdetaljer. Løp 2 går i svært åpent(fjell-) terreng. Det er mye myr med god bæreevne.  Noen få felt med granplantinger. Generelt meget god løpbarhet.

Terrenget  på Midt-Tromsøya er åpen bjørkeskog med noen felt med bartreplantinger.  Det er bynært og oppstykket med en tod del stier. I enkelte områder er det tett vegetasjon og mindre sikt. Bunnen er overveiende lettløpt.

PROGRAM

Tirsdag  28. juni: løp 1: Skogsløpet (langdistanse) fra Kjerkevik.

1. start: 18.00. Arr: Storsteinnes. Løypelegger: Børge Larsen

Onsdag 29. juni:  løp 2: Fjelløpet(langdistanse)  fra Kjerkevik

1.start: 20.00. Arr.: Storsteinnes. Løypelegger: Ottar Kvaal 

Torsdag 30. juni: løp 3: Byløpet(mellomdistanse) fra Tromsøhallen.

1.start: 18.00 Arr: BUL-Tromsø. Løypeleggere: Bengt Haugen og Stein Johansen

Fredag  1.juli: løp 4:      Fjordløpet(longdistanse) fra Kjerkevik.

1.start: 15.00. Arr: Storsteinnes. Løypelegger: Ivar Helgesen

PARKERING

Samlingsplass A(Kjerkevik). Parkering for privatbiler, bobiler og campingvogner, ca 5 minutters gange fra samlingsplass. Parkering for busser ca 10 minutters gange fra samlingsplass.

Parkeringsavgift 30 kr pr dag for biler,  50 kr for bobiler og campingvogner og 100 kr for busser. For alle  3 dagene kr 75  biler, 100  for bobiler/campingvogner og  250 kr for busser.

Samlingsplass  B(Tromsø): Gratis parkering nær samlingsplassen.

TRANSPORT

Busstransport fra Tromsø flyplass Langnes til Malangen  mandag 27. ca kl  22.45. Bestilling til  MG 2011. Returbuss fredag 1. juli  ca kl 17. fra Kjerkevik.

Shuttelbuss i Aursfjord-Hamnvåg-området løpsdagene.

Busstransport fra Malangen til løp 3 i Tromsø 30.6. Bussen går fra Hamnvåg kl 10. og returnerer umiddelbart etter løpet. Bestilling av plass i sekretariatet.

BÅTTRANSPORT over  fjorden.

Fra Malangen brygger til  Kjerkevik ca 10 minutter. 15 min å gå..

Bestill hos  Malangen Brygger eller MG 2011.

LØYPER OG KLASSER

Løype Nivå Klasse Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
1 A H21- 9,3 11,2 5,4 10,0
2 A H35-,

H19-20

7,7 9,0 4,5 7,4
3 A D21-,

H17-18

7,3 8,2 4,4

7,0
4 A H40-,

H45-

7,4 7,5 4,1 6,2
5 A H15-16,

D19-20

D35

5,4 5,8 4,0 5,5

6 H50

A Direkte

5,3 6,1 3,9 5,5
7 A D17-18,

D40-,

D45-

5,0 5,2 3,6

5,1
8 A H55-,

H17AK

4,8 5,4 3,2 4,9
9 A D50-,

D55-,

D15-16, D17AK,

4,1 3,9 2,9 4,3
10 A H60-,

H65,

4,6 4,7 2,6 4,4
11 A D60-,

D65-,

H70-,

H75-

3,1 3,3 2,5 3,3
12 B H13-14, D13-14 3,1 3,5 2,3 3,5
13 C H17C,

D17C

C-Direkte

3,1 2,6 2,1 2,8
14 C/N H11-12, D11-12, 2,5 2,6 2,0 2,7
15 N H10,

D10,

D11-12N

H11-12N

2,3 2,1 1,7 1,8
16 N D17N,

H17N,

D13-16N, H13-16N

2,9 2,4 1,9 2,0
17 A/B D70,

D75,

H80,

H85

2,3 2,5 2,4 2,4
18 N N-åpen 2,0 1,7 1,7 1,8
Små-troll

DIREKTEPÅMELDING

A og C direkte, N åpen og  Småtroll er direktepåmeldingsklasser. Påmelding i sekretariatet for diekteklassser N-åpen/Småtroll. Påmelding småtroll kr 30 pr løp.

EMIT KONTROLLSYSTEM

Emit kontrollsystem blir benyttet i alle klasser unntatt Småtroll.  Emitbrikker kan leies.. Brikkeleie 50 kr for pr dag, 100 kr for 3 eller 4 dager.

START

2 startssteder ved Kjerkevik: Start  1. for løyper  1-13 +17, ca 1,5km  – ca 20 minutter å gå.

Start 2 for løyper 14-16 +18(Også N Åpen!), 100m fra samlingsplass.

1 startsted ved Tromsøhallen  i kort avstand fra samlingsplass.

STARTORDNING

I de ordinære klassene, entrer løperne startbåsen 3 min før start. Kartet tas opp av boksen og nullstilling av løperbrikke skjer umiddelbart etter starttidspunktet. Husk back-up-lapp,

Løse postbeskrivelser tilgjengelig når man er i startslusen..

Løperne i klassene N Åpen og 12 år og yngre, får kartet på forhånd.  For det første løpet er

kartene i lags posen. Kartene til løp 2,3 og 4 hentes i skretariatet..

Direkteklassene N åpen og A og C har fri starttid og  går i egne sluser ved start.

FORSINKET START.

Løpere som kommer for seint til start, går i egen startsluse.

DRIKKE UNDER LØPET

Generelt ikke drikkeposter.

Vannet i bekker og vann  på Aursfjord-Hamnvåg-kartet er godt drikkbart. Det er ikke registrert  mye lemen eller smågnagere i området.

Drikke  ved målgang.

STARTNUMMER

Alle løperne mottar i lagsposene startnummer som skal brukes i alle løpene.

KART

er i målestokk 1:10000 og A3- format for de lengste løypene, 1:7500 og A4 for de korteste. Kartene er lagt i plasposer.

Løpskartene blir etter løpet samlet inn i bokser for hver løype, og  frigitt 1time og 45 min etter 1. start.

LAGSPOSER

Med  startnummer, program. MG-avis, MG pins,  back-up lapper and kart til de løperne som mottar kartene på forhånd, hentes i sekretariatet

BETALING

Norske løpere og klubber faktureres. Betalingsterminaler er tilgjengelige.

BARNEPARK

Gratis barnepark.

VASK

Våtklutmetoden ved løp  1,2 og 4. Dusj ved løp 3.

PREMIER

MG pin til alle løperne unntatt Småtroll og N åpen.

I klassene 17 år og eldre, er det premie til vinnerne i  hvert av løpene og sammenlagtpremie til  1/3 av løperne  i forhold til de ordinært påmelding. I DH 15-16, DH13-14 og DH 13-16N  er premier til de 3 beste i enkeltløpene.  I DH15-16 er det premie til 1/3 sammenlagt. I DH 13-14 og DH 13-16N er det  premier til alle sammenlagt. I klassene  N åpen, DH 11-12N, DH10 and DH 11-12 er det premie til alle løperne i alle enkeltløpene.   13-16N

I direkteklassene A og C er det premie til vinnerne av enkeltløpene.

PREMIEUTDELING

For klassene D21 og H21 planlegges premieutdelingen til

Løp 1: kl    21

Løp 2; kl    23

Løp 3: kl    20.30

Løp 4: kl   18

Småtroll mottar premie umiddelbart etter løpet. For N åpen og de øvrige klassene vil premieutdelingen skje samlet og  så snart resultatene er klare.

SERVERING

Salg av varmretter  og lett mat på  Kafe Midnattsol på samlingssplassene..

SANITET

Balsfjord Røde Kors hjelpekorps til stede på samlingsplass A ..

Lege  og sykepleier tilgjengelig under løp 3.

TRENING

1. Treningsløype med 15 poster i Svartåsen, en del av  Aursfjord-Hamnvåg-kartet.  15 km å kjøre fra  Hamnvåg. Kart tilgjengelig i sekretariatet for 20 kr. Se også nettsida.

2. Treningsløype med  15 poster på et nytt kart Nikkavatn ved Malangen Brygger. Kart tilgjengelig på Malangen Brygger eller i sekretariatet for 20 kr.

3. Turorientering  Malangsturen  2011 med 50 poster på 4 kart i  Meistervik-Sand området. Turo-o-konvolutten for 200kr på  Malangen Brygger eller i sekretariatet.

Enkeltkart tilgjenglig fra Malangen Brygger eller sekretariatet for 10 kr.

Vi anbefaler også  kartene til NM 2008 på Kvaløya. Kontakt sekretariatet.

FRITIDSAKTIVITETER.

Midnattsol- og Sjøfiskecurise fra Malangen Brygger. Se nettsida.

Malangen og Tromsø tilbyr glimrende muligheter for friluftsliv. Se på nettsidene til  www.tromso.kommune.no neller www.balsfjord.kommune.no.

STYRET  MG 2011.

Leder Gunnar Kvaal, Storsteinnes

Nestleder: Roar Flydal, BUL-Tromsø

Medlem Eli Blomseth Helgesen, TROK

Medlem Helmer Hemmingsen, Storsteinnes

TD: Løp 1, 2 og 4: Carl H Bjørseth

Løp  3:             Gjermuund Alfonson Urset

JURY:                    Jan Gaute Buvik, NOF/Korgen

Eli Blomseth Helgesen, TROK/Sørreisa

Jussi-Petri Hirvonen, Rastivarsat. ironen      elmer Hemmingsen Helmerelgesen, Tro

KONTAKTER: E-POST: ottkva@hotmail.com.

MOBILTELEFON: mg 2011(akutt): ++470815030.

Eller Gunnar Kvaal: ++4748141883

This post is also available in: English, Finnish