Innbydelse

VELKOMMEN TIL FJORD-O WEST 2012

Gular IL orientering, Varegg IL og Voss IL orientering ønsker velkommen til Fjord-O West 2012, tidligere kjent som Nordvestgaloppen. Løpene går i noen av det fineste orienteringsterrengene i Vest-Norge med den kjente idrettsbygden Voss som sentral arena.

Fjord-O West 2012 er en 4 dagers konkurranse med sammenlagt premiering. I løpet inngår 2 dager med mellomdistanse, 1 dag med langdistanse og 1 dag med sprint.

SAMLINGSPLASSER OG KART

Alle løpene foregår innenfor 8 km fra Voss sentrum.

- Løp 1, tirsdag 26. juni, er mellomdistanse i Storåsen, med samlingsplass på Helleve, ca 6 km NØ for Voss sentrum. O-kart Storåsen, 1:10000, utgitt 2012. Første start kl 17:00.

- Løp 2, onsdag 27. juni, er langdistanse og går på Herresåsen, med samlingsplass på det nye Voss ski- og tursenter, ca 8 km SØ for Voss sentrum. O-kart Herresåsen 1:10000, utgitt 2012. Første start kl 17:00.

- Løp 3, torsdag 28. juni, er mellomdistanse og går på Sonvesåsen, også her med samlingsplass på Voss ski- og tursenter, ca 8 km SØ for Voss sentrum. O-kart Sonvesåsen 1:10000, utgitt 2012. Første start kl 17:00.

- Løp 4, fredag 29. juni, er sprint og går i Bømoen med samlingsplass i den gamle militærleiren, 4 km fra øst for Voss sentrum. Sprintkart (ISSOM) i 1:5000, utgitt 2012. Første start kl 10:00.

TERRENG

De tre første løpene går i typisk Vosseterreng. Dette er karakterisert av en blanding av gran og furuskog med god framkommelighet og er så godt som fritt for einer (brake). Løpene går mellom 350 og 600 m.o.h. der furuskogen dominerer i de øvre partiene. Her er store, åpne og lettløpte myrer. Granen vokser noe tettere i de lavere partiene. Løpsområdene 2 og 3 har også et utstrakt skiløypenett. Moderat kupering.

Sprintløpet, løp 4, går i Bømoen som består av en flat grusavsetning fra siste istid. Her er mange veier, ski- og turløyper. Det aktuelle løpsområdet har en blanding av bebyggelse, stier og skog med lite høydeforskjeller.

LØYPER OG KLASSER

PÅMELDING

Det er nettbasert påmelding ved påmeldingsystemet EVENTOR. Nærmere informasjon om dette finnes under påmeldings-fanen. Påmeldingsfrist mandag 11. juni 2012. Alle avgifter under er pr. løp:

Alder Ordinær påmelding (til og med 11. juni)
Ekstraavgift etter 11. juni
T.o.m. 12 år NOK 80.- NOK 0.-    (totalt 80,-)
13-16 år NOK 100.- NOK 50.-  (totalt 150,-)
F.o.m. 17 år NOK 180.- NOK 90.-  (totalt 270,-)

Gebyr for endring av klasse, brikkenr, starttid mm etter 20.juni 2012 NOK 50,- pr endring.

Leiebrikke (kr 30 pr dag) regnes som bestilt av alle som ikke legger inn brikknummer i systemet ved påmelding. Tapt leiebrikke vil faktureres med kr 600

Ved betaling i andre valuta enn norske kroner skal det betales kr 20 ekstra pr transaksjon. Dette dekker det gebyr som banken krever av Fjord-O for veksling.

Norske klubber faktureres påmeldingsavgifter mm i ettertid. Løpere fra utenlandske klubber må betale innen en uke etter påmelding.

Mer informasjon om påmelding – se under fanen “påmelding”

Etteranmelding går i perioden 12. juni til 25. juni kl 20:00. Det tas forbehold om at etteranmelding for enkelte klasser kan stenge tidligere hvis man går tom for kart i løypen og ikke har mulighet til å trykke flere.

PARKERING

Det vil bli parkering på samlingsplass, innen 300 m på samtlige løp. Et forbehold må tas for løp 1 i tilfelle svært dårlige værforhold. Parkeringsavgift på alle løp. Avgift kan forhåndsbetales på løpskontor alle dager.

TRANSPORT

Det legges i utgangspunktet opp til at deltakerne befordrer seg selv til løpene. Dersom det ved påmelding viser seg et tilstrekkelig behov for organisert transport fra Voss sentrum til samlingsplassene, vil arrangøren organisere dette.

For reise til Voss se http://fjord-o.no/2012/reise

EMIT KONTROLLSYSTEM

Emit kontrollsystem blir benyttet i alle klasser unntatt Småtroll. Brikke kan leies for kr. 30 pr dag.

NORGESCUP SPRINT

Løp nummer fire i Fjord-O West 2012 er valgt ut til å være del av Norgescupen i sprint for senior og junior. Mer informasjon om Norgescup sprint finnes på Norsk Orientering sine hjemmesider.

For de som løper juniorklasser og seniorklasser ellers i Fjord-O vil man automatisk anses som deltaker i norgescupen. For D 17-20 vil det utarbeides separate resultatlister for NC delt mellom D17-18 og D19-20. For de som ønsker å delta i NC i løp 4, men for øvrig løper andre klasser i løp 1, 2 og 3 må man velg om man vil endre klasse i siste løp. Sammenlagt resultat i Fjord-O vil i så tilfelle bli basert på de resultater man har oppnådd i de tre første løpene.

SERVERING

Salg av varmretter og lett mat fra kafeteria på samlingsplassene.

FRITIDSAKTIVITETER.

Voss kan tilby en stor mengde aktiviteter av ulik karakter Voss er kjent for sine ekstermsporter som f.eks. rafting, elvepadling og luftsport.

Fjord-O West 2012 går samtidig med at den velkjente Ekstremsportveko arrangeres på Voss, det vil dermed være et yrende liv i hele Voss og omegn, med mye spektakulært å se og oppleve. Se gjerne http://ekstremsportveko.no/ og www.visitvoss.no/

STYRET Fjord-O West 2012

Leder: Svein Linga, IL Gular

Medlem: Bernt Heggøy, Voss IL

Medlem: Gard E. Jørgensen, Varegg IL

Event Adviser: Jan R. Lien

KONTAKTER: E-POST: 2012@fjord-o.no

This post is also available in: English