Påmelding

Påmelding er nå åpen i Eventor

For å melde på, følg linkene:

1. Meld på til:

a) Alle fire dager: http://eventor.orientering.no/Entry?eventIds=570%2C571%2C572%2C573

eller

b) Enkeltløp:

Dag 1: http://eventor.orientering.no/Events/Show/570

Dag 2: http://eventor.orientering.no/Events/Show/571

Dag 3: http://eventor.orientering.no/Events/Show/572

Dag 4: http://eventor.orientering.no/Events/Show/573

2. Logg inn (opprett evt bruker om du ikke har fra før av)

3. Velg klasse og EMIT nummer (ikke innlagt nummer gir automatisk leiebrikke til kr 30 pr løp)

4. Hvis du har påmelderrolle i din klubb kan du melde på flere klubbmedlemmer i dette vinduet, så sant de er registrert på Eventor.

5. Trykk “lagre”

6. NB!! Utenlandske klubber: Notèr totale kontingenter pluss kostnader brikkeleie og betal innen 1 uke etter påmelding. (Planlagt betalingsløsning med kredittkort er dessverre avlyst) Ved betaling i andre valuta en norske kroner skal det legges 20 kr til på betalingen for å dekke ekstra gebyr Fjord-O får ved transaksjon i fremmed valuta.

Kontingenter

Informasjon om kontingenter og påmeldingsfrister finner man under “innbydelse” på vår hjemmeside.

Beløp totalt for klubben finner man i Eventor ved å opprette rapport for perioden for Fjord-O West 2012 under “klubben” og “arrangementsdeltakere”. Husk evt. brikkeleie i tillegg!!

Ved betaling i andre valuta enn norske kroner skal det betales kr 20 ekstra pr transakson, for å dekke inn det gebyret banken belaster Fjord-O for fremmed valuta.

Betalingsinformasjon – Norske klubber:

Norsk klubber vil bli fakturert i etterkant.

Men vi ser selvfølgelig gjerne at deltakere fra norske klubber også betaler på forhånd, da dette vil spare våre frivillige for mye arbeid med innkreving i etterkant.

Det finnes kun en muligheter for betaling:

1. Til kontonr: 3633.32.35298

2. Faktura til klubbene i etterkant

Betalingsinformasjon – utenlandske klubber:

Det finnes kun en muligheter for betaling:

1. Til konto for Fjord-O West 2012.

(Norsk kontonummer: 3633.32.35298)

IBAN: NO45 3633 3235 298

BIC/SWIFT SPAVNOBB

Sparebanken Vest

Postboks 7999, 5020 Bergen

Første frist for betaling: 16. april. Deretter senest 1 uke etter påmelding i Eventor.

Ved problemer eller spørsmål kontakt oss på 2012@fjord-o.no

This post is also available in: English